ประเมินโรงเรียน "ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ปี 2556

 ผู้อำนวยการสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับและรับการประเมิน ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา  ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

Visitors: 634,956