กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาจะสวยงามต่อไปถ้าใด้คนละไม้คนละมือของนักเรียนมาใส่ใจ" เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นคาบกิจกรรมพัฒนา นักเรียนชั้น ม. 1-2-3 ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้สวยงามยิ่งขึ้น โดยช่วยกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคาร 2 และกิจกรรมนี้ ท่านผู้อำนวยการสงวนวุฒิชัย ภาโนชิตและคณะครูร่วมกันปลูกต้นไม้กับนักเรียน

 

Visitors: 659,486