พิธีปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556
โดยมีนักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้ารับฟังการปฐมนิเทศจากท่าน ผ.อ. สงวนวุฒิชัย ภาโนชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย บรรยากาศเป็นไปด้วยสนุก นักเรียนใหม่ทุกคน
ฟังการนิเทศด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ในโอกาสนี้โรงเรียนเลยอนุกูลลูกๆ ทุกคนสู่การเป็นสมาชิกในรั้วแสดดำ

 

 

Visitors: 659,483