สวัสดีวันแรกเปิดเทอม ปีการศึกษา 2556

ขอต้อนรับสู่การเปิดเทอมวันแรก เวลา 8.00 ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา  ท่าน ผอ.สงวนวุฒิชัย ภาโนชิต กล่าวต้อนรับนักเรียน

ทุกคนในวันเปิดเทอมใหม่ พร้อมกันนี้ก็ให้โอวาท แก่นักเรียนทุกคนในการปฏิบัติตน

เพื่อให้เป็นนักเรียนที่ดีและในโอกาสนี้ก็แนะนำครูชาวต่างประเทศ

มร.จอห์น จอร์แดน ให้นักเรียนรู้จัก ซึ่งโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 

มีตารางสอนให้นักเรียนพบกับครูชาวต่างชาติทุกห้องเรียนในเร็ววันนี้

 

 

Visitors: 659,483