ต้อนรับครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ยินดีต้อนรับอาจารย์นิติวุฒิ เสริมทรง กลุ่มสาระการงานอาชีพ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2556ด้วยความยินดี....

 

Visitors: 659,486