กลุ่มสาระฯภาษาไทยมอบรางวัล พาทีสร้างสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดการพูด "พาทีสร้างสรรค์" เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 19

 

 

Visitors: 659,486