กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรีโลก โดยมีท่านผู้อำนวยการ สงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาโดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมคือ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการสูบหรี่ในประเทศไทยและโลกสากล

 

 

Visitors: 659,484