บริการชุมชน-2556

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เป็นศูนย์ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการจัดอบรม สัมมนา ที่มีความพร้อมแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย

Visitors: 633,223