เรียนดี ประพฤติดี มีทุนการศึกษามอบให้

เช้าวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ ลานพิธีกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ผอ.สงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ได้กรุณามอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นงบประมาณส่วนตัว 1,000 บาทแก่ ด.ญ. ชุติมา เวทธศักดิ์ นักเรียนที่ตั้งใจเรียนดี มีพฤติกรรมเรียบร้อย เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นตัวอย่างที่ดีและดำรงตนอยู่ในสังคมการเรียนรู้ในรั้วเลยอนุกูลวิทยาอย่างตั้งใจ ท้้งนี้ขอยกความดีนี้ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา ห้อง 1/4 อ.นิรันดร์ - อ.กัลยาณี วรรณปะเก ที่ได้ออกเยี่ยมบ้านดูแลสภาพความเป็นอยู่และอื่นๆของนักเรียน ณ บ้านโนนกุดจับ และนี่คือหนึ่งคนดี คนเก่ง ในหลายร้อยคนที่เรามี

 

 

Visitors: 659,484