การทำทางเดินเท้าปลอดภัยสำหรับนักเรียนปี2556

งานอาคารและสถานที่ฝากเก็บภาพและนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานทางเดินเท้าปลอดภัยสำหรับนักเรียน หลังจากที่ทำเสร็จและสามารถที่จะพอมีที่นั่ง ก็มีนักเรียนที่น่ารักมาใช้บริการ 

 

 

Visitors: 659,484