พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูก

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ได้จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556

 

 

Visitors: 659,485