สพป.เลย เขต 1 ประชุมอบรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 จัดประชุมหัวข้อ "การประชุมนิเทศเพื่อยกระดับการศึกษาปฐมวัย" โดยศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและศูนย์เครือข่ายต้นแบบ 6 ศูนย์ โดย ผอ.สพป.เลย เขต 1 ดร.สุเทพ บุญเติม เป็นประธานเปิดการประชุมอบรม และ ผอ.สงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ในกิจกรรมนี้ผู้เข้าร่วมประชุมอบรมได้รับความรู้ และให้ความสนใจในการสอบถามในการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยดี และคาดหวังเป็นอย่างหยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัยต่อไป

 

 

Visitors: 634,964