อบรมขับขี่อย่างปลอดภัย กับ เอสมอเตอร์เซลล์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โรงเรียนเลยอนุกูลและเอสมอเตอร์เซลล์ จัดกิจกรรมอบรมการใช้รถจักยานยนต์อย่างปลอดภัย 

 

 

Visitors: 659,486