นักเรียนซ้อมกล่าวคำไหว้ครูและการจัดทำพานห้อง

เช้าของวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ลานพิธีเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ...

 

 

Visitors: 659,484