โครงการคอมพิวเตอร์สร้างฝันสู่อนาคต ตอน คบเด็กสร้างคลิป

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 : งาน ICT ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ...

 

 

Visitors: 659,486