โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพรรคการเมือง

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นำโดย ผอ.สงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ให้การต้อนรับนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย...

 

 

Visitors: 634,957