การประชุมข้าราชการนอกประจำการ จังหวัดเลย

ท่าน ผอ.ฉลอง บาลลา นายกสมาคมฯ และคณะประชุมเกี่ยวกับเงินสวัสดิการและอื่นๆ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 

 

 

Visitors: 634,957