อบรมป้องการการถูกล่อลวงในเด็กและสตรีแก่นักเรียนหญิง

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ. เลย ได้จัดอบรมเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงเด็กและสตรี...

 

 

 

Visitors: 659,486