อบรการสร้างวินัย และสร้างเสริมพฤติกรรมแก่นักเรียน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาและเทศบาลตำบลนาอาน อ.เมือง จ.เลย ได้จัดกิจกรรมสร้างวินัยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักเรีย

 

 

Visitors: 659,483