SIM ร่วมกับสพป.เลย เขต 1-2 จัดอบรมการใช้สื่อปฐมวัย

เวลาประมาณ 09.00 น. ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย บริษัท Siam Innovation Media (SIM) ร่วมกับสพป.เลย เขต 1 และ สพป.เลย เขต 2 จัดอบรมสัมมนาการเผยแพร่การใช้สื่อนวตกรรมแบบใหม่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

 

 

 

Visitors: 634,947