อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จัดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ

 

 

Visitors: 634,957