สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1ประชุมประจำเดือน

การประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์

และผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 1

 

 

 

Visitors: 633,223