โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Social Media เพื่อการเรียนรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก้าวใหม่ของนักศึกษาไทย ก้าวไกลด้วย Social Media เป็นการอบรมการนำสื่อสังคมยุคใหม่ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มาฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

 

Visitors: 634,947