ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556

ดาวน์โหลดมาแล้ว เปิดด้วยโปรแกรมประเภท pdf ค่ะ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556  

หากนักเรียนได้แก้ไข ติด 0 ร มส แล้ว ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดจะอยู่ที่ห้องงานทะเบียนวัดผลค่ะ

 โปรดติดต่อกับงานทะเบียนโดยตรง อีกครั้งหนึ่ง

 

Visitors: 728,683