ทีมสื่อ LAW รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมจาก ผอ.นุชนารถ

นนี้นักเรียนทีมสื่อเลยอนุกูลวิทยา "LAW...Nonfiction Media" ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.นุชนารถ อังคกุล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.19 ที่เข้ามาเยี่ยมนักเรียนและครูในทีมงาน ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน 

 

 

Visitors: 634,964