การแข่งขันมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรม สหวิทยาเขตหลักเมือง

วันนี้เวลาประมาณ 09.09 น. มหกรรมวิชาการศิลปหัตกรรม สหวิทยาเขตหลักเมือง ได้จัดการแข่งขันที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดยได้รับความกรุณาจากท่านรองผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ท่านรองประสงค์ เอี่ยมเวียง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 

 

 

Visitors: 633,223