ทีมสื่อ LAW ขอพรจากศาลเจ้าพ่อขุนหาญเศิก

ท่านผู้อำนวยการสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต นำคณะครูและนักเรียนทีมสื่อLAW. เพื่อขอพรจากศาลเจ้าพ่อขุนหาญเศิก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาก่อนการเข้าร่วมการประกาศผลรางวัล MCOT Awards 2013 วันที่ 29 ตุลาคม 2556 

 

 

Visitors: 634,957