การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรสู่อาเซียน

ด้วยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาสู่อาเซียน ทางโรงเรียนต้องจัดกิจกรรมให้ครูและนักเรียนนำไปปรับใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

 

Visitors: 634,965