ศึกษาดูงานและประกาศรางวัล MCOT Awards 2013

ทีมสื่อ L.A.W.ได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานที่ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) นำโดยคุณครูนิติวุฒิ เสริมทรง ครูที่ปรึกษาโครงการ และนายจิรัฏฐ์ เสือประดิษฐ์ น.ส.ปัณณราศรี พจน์ไตรทิพย์ และน.ส.กนกพร เณรรักษา มีโอกาสได้เยี่ยมชมการทำงานผลิตรายการโทรทัศน์จาก อสมท และบริษัท เวริคพอยท์ จำกัด(วันแรก)

 

 

 

Visitors: 633,011