เปลี่ยนจอใหม่ ไฉไลกว่าเดิม จริงป่ะ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ท่าน ผู้อำนวยการสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ใหม่ ทดแทนจอคอมฯเก่าที่ใช้มาหลายปี เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

Visitors: 634,956