ผลงานทีมสื่อสร้างสรรค์ L.A.W

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา นายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา นำคณะครู และนักเรียนทีมผลิตสื่อสร้างสรรค์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เข้าคาราวะพร้อมรายงานผลงานสื่อที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ 2 รางวัล 

 

 

 

 

Visitors: 634,953