พิธีมอบรางวัลก้าวทันสื่อและหนังสั้นอาเซียน

ผอ.สงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูล มอบรางวัลให้กับทีมผลิตสื่อสร้างสรรค์ จากการคว้ารางวัลระดับประเทศ 2 รางวัลคือ ภาพยนต์สั้น เรื่อง Change ได้รับรางวัลชมเชยจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอีกหนึ่งรางวัลคือ รางวัลก้าวทันสือ MCOT Awards 2013 จากผลงานเรื่อง รู้ทันเฟสบุ๊ค 

 

 

Visitors: 633,011