การทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

เช้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ผอ.สงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมยินดี ให้กับครู และนักเรียนจากการทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้น ม.ต้น-ม.ปลาย 

 

 

Visitors: 633,011