ประชุมผู้ปกครอง ม.3,ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ,6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยมีนายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ พร้อมกับบรรยายความก้าวหน้าและความสำเร็จของโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

 

 

Visitors: 634,964