ชาวเลยอนุกูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับรองฯนคร เกตะวันดี

วันที่ 29 ตุลาคม 2556 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นคร เกตะวันดี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป ที่ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" "ผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู" ของคุรุสภา ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลวิทยา ท่านผอ.สงวนวุฒิชัย ภาโนชิต ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลอันทรงคุณค่านี้ แก่รองฯ นคร เกตะวันดี

 

 

Visitors: 634,957