แนะนำบุคลากรใหม่

เช้าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ยินดีต้อนรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติการสอนใหม่ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยนายปิยะพงษ์ โสระสิงห์ ครูสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ย้ายจากโรงเรียนภูเรือวิทยา นางสาวสุธิดา ศิริหล้า ครูสาขาวิชาเอกภาษาจีน และว่าที่ ร.ต.ยศกร มณีกันตา ครูสาขาวิชาเอกพลศึกษา โดยมีนางสาวสมศิริ ระวิวรรณ รองผู้อำนวยการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 

 

Visitors: 634,947