เด็กๆ เข้ารอบ โครงการ HP Creative@Play Camp2013

1 ใน 50 ทีมทั่วประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จะได้เข้าร่วมแคมป์สื่อสิ่งพิมพ์ของ HP ที่สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทฮิวเล็ตแพ็กการ์ด HP

 

 

Visitors: 634,957