ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

ตรวจสอบ

ผลการเรียน เทอม 1-2559
มีปัญหาโปรดติดต่อครูประจำวิชาวิชา หรืองานทะเบียนวัดผลโดยตรงค่ะ

 หมายเหตุ : แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1-3 ผลการเรียน ในรายวิชาภาษาต่างประเทศและการงานอาชีพฯ ไม่ปรากฎในแบบรายงานผลการประเมินให้เข้าดูได้ด้านล่าง

Visitors: 728,670