ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน 
ดาวน์โหลดมาแล้ว เปิดด้วยโปรแกรมประเภท pdf ค่ะ

 

หากนักเรียนได้แก้ไข ติด 0 ร มส แล้ว ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดจะอยู่ที่ห้องงานทะเบียนวัดผลค่ะ

 

โปรดติดต่อกับงานทะเบียนโดยตรง อีกครั้งหนึ่ง

 

 


 • ประกาศ1-2559(1).png
  ตรวจสอบ ผลการเรียน เทอม 1-2559มีปัญหาโปรดติดต่อครูประจำวิชาวิชา หรืองานทะเบียนวัดผลโดยตรงค่ะ หมายเหตุ :แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 1-3 ผลการเรียน ในรายวิชาภาษาต่างประเทศ...

 • crop-1412846151617.png
  ตรวจสอบ ผลการเรียน เทอม 2/2558มีปัญหาโปรดติดต่อครูประจำวิชาวิชา หรืองานทะเบียนวัดผลโดยตรงค่ะ

 • 0.jpg
  ตรวจสอบ ผลการเรียน เทอม1/2557มีปัญหาโปรดติดต่อครูประจำวิชาวิชา หรืองานทะเบียนวัดผลโดยตรงค่ะ

 • 555555555555555555555555555.jpg
  ตรวจสอบ ผลการเรียน เทอม1/2557มีปัญหาโปรดติดต่อครูประจำวิชาวิชา หรืองานทะเบียนวัดผลโดยตรงค่ะ

 • head-22.jpg
  ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556 มีปัญหา โปรดติดต่องานทะเบียนวัดผล ห้องวิชาการโดยตรงค่ะ

 • 1-56.png
  ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 ดาวน์โหลดมาแล้ว เปิดด้วยโปรแกรมประเภท pdf ค่ะ ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2556 หากนักเรียนได้แก้ไข ติด 0 ร มส แล้ว ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดจะอยู่ท...


 • ที่มา : กลุ่มบริหางานวิชาการ
Visitors: 559,047