ตรวจสอบผลการเรียน

ตรวจสอบผลการเรียน 
ดาวน์โหลดมาแล้ว เปิดด้วยโปรแกรมประเภท pdf ค่ะ

 

หากนักเรียนได้แก้ไข ติด 0 ร มส แล้ว ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดจะอยู่ที่ห้องงานทะเบียนวัดผลค่ะ

 

โปรดติดต่อกับงานทะเบียนโดยตรง อีกครั้งหนึ่ง

 

 

Visitors: 728,676