สวดมนต์ทุกวันศุกร์

การประชุมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คลิกชมภาพกิจกรรม

Visitors: 634,964