วีดีโอแนะนำโรงเรียน 35ปีเลยอนุกูลวิทยา 2556

 

    • 00.jpg
      รวบรวมผลงานลอว.VIDEO CLIPS ซึ่งจัดทำโดยคุณครู และนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษานายสงวนวุฒิชัย ภาโนชิต คุณครูทุกท่านโดยเฉพาะนักเรียนทีมงานกบน้อย ลอว.#2 #3 แล...
Visitors: 178,450