ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์มอบตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ( SMTE ) ปีการศึกษา 2562

มอบตัววันที่ 9 เม.ย.62 ที่หอประชุมร.ร.เลยอนุกูลวิทยา

 

Visitors: 830,091