ภาพกิจกรรม ปี 63

ภาพบรรยากาศกิจกรรมของคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาตลอดปีการศึกษา 2563

Visitors: 804,934