รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ประกาศรับสมัครนักเรียน (รอบที่ 2)

 >>>ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนต่างๆ ตืดตามรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1kwpkL3M9U783VW3AEppUtEZ4sHXEl-XJ/view?usp=sharing

>>> กรอกใบสมัคร ม.1 ห้องเรียนต่างๆ https://forms.gle/bcX5TAAMQaXvCpxq7

>>> กรอกใบสมัคร ม.4 ห้องเรียนต่างๆ https://forms.gle/iSUkohyNfD5kBwMJA

------------------------------------------------------------------

>>> ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ZbN5RuLeJqS7G-EdXLItBfHLEnJb1D5o/view?usp=sharing

>>> กรอกใบสมัครห้องเรียน MEP https://forms.gle/71Fjtj4Tjw3BuDMZ7

>>> ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1A4WetTHK0Ql9rwkaiZwYt0v8UNlqhynK/view?usp=sharing

>>> กรอกใบสมัครห้องเรียน SMTE https://forms.gle/kZz4ZENmQ31qT1oS6

 

Visitors: 799,186