65-07-04-พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

Visitors: 792,491