วิทยาศาสตร์

 • หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  นางปราณี แกดำ
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : pranee@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0858546980
 • .

  นายราตรี จันทะมล
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : ratree@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0892736790
 • .

  นางพิสมัย จำปาสิม
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : pisamai@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : -
 • .

  นายนิรันดร์ วรรณปะเก
  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : dango308@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0812613843
 • .

  นางสุภาลักษณ์ วิไลวงษ์
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : supalak@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0817295528
 • .

  นางสาวนิลจวรรณ พิมคีรี
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail : nil@nukul.ac.th
 • .

  นางพิรุณพรรณ เต็มวงษ์
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ -
  E-mail : -
 • .

  นางสาวสุดารัตน์ คันธี
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail : @nukul.ac.th
 • .

  นางสาวอรอุมา บริบูรณ์
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  เบอร์ติดต่อ -
  E-mail : 087-2159117
 • .

  นางสาวจุฑาทิพย์ คันธี
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  อีเมลล์ : ๋ีJutratip@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : -
 • .

  นายภูวนัย กุลบุตร
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail : Phowanai@nukul.ac.th
 • .

  นายจีระศักดิ์ เหมบุรุษ
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail :Jeerasak@nukul.ac.th
 • .

  นางสาวอุไร ยาทะคง
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง SP2
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail : ulai@nukul.ac.th
 • .

  นางสาวธิดาภัชรศา เทพบล
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
  E-mail : sutisa@nukul.ac.th
Visitors: 663,262