ภาษาต่างประเทศ

 • หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  นายปิยะพงษ์ โสระสิงห์
  ตำแหน่ง ครู
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ :
 • .

  นางสุดารัตน์ แถลงการณ์
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  อีเมลล์ : sudarat@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0816615097
 • .

  นายลิขิต แก้วสีแดง
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : limit@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0840373615
 • .

  นางวิไลลักษณ์ อันทโคตร
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : wilailakan@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0895702921
 • .

  นายศิริชัย บัวกอง
  แหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 089
 • .

  นางณัฐอร สุววรรณสิงห์
  แหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 090-XXXXXXX
 • .

  นางสาวสุภาพร ทองทิพย์
  แหน่ง ครูอัตราจ้าง
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 090-6165525
 • .

  นางสาวกริษฐา กาบจันทร์
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  อีเมลล์ : -@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : XXX-XXXXXXX
 • .

  นางสาวนลิตา จำปา
  แหน่ง ครูอัตราจ้าง
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 090-8525631
 • .

  Mr.John Ridiey
  E-Mail : John@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 098-xxxxxxx
 • .

  Mr.Jean Jourdain
  E-Mail : Jean@nukul.ac.th
  เบอร์ติดต่อ 089-xxxxxxx
Visitors: 662,734