สังคมศึกษา ศาสนาฯ

 • หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  นางบุษบา พูนทวีสิน
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ :
 • .

  นางวราภรณ์ แสนกลาง
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : waraporn1@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 091-8611255
 • .

  นางทัศนีย์ ศรพรหม
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : tatsanee@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 083-1456544
 • .

  นางใจทิพย์ พานทอง
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : jaitip@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 0856593239
 • .

  นางกฎพร ปรีสมบูรณ์
  ตำแหน่ง ครูขำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : kod1@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 094-2908828
 • .

  นางภานุมาศ ดีบุรี
  แหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 090-xxxxxxx
 • .

  นางสาวพีระพร กำเดช
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : peraporn@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-5718747
 • .

  นายพิสิษฐ์ บัวรินไชยสกุล
  แหน่ง ครูชำนาญการ
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 090-xxxxxxx
 • .

  นางอังคณา ลีกอก
  แหน่ง พนักงานราชการ
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 090-xxxxxxx
Visitors: 748,426