การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย

  นางสมร ตาระพันธ์
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : smo2001@hotmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 0815443305
 • .

  นางรพีพรรณ ชีพพานิช
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  เบอร์โทรศัพท์ : 08-1871669
  E-mail : nakorn@nukul.ac.th
 • .

  นางลักขณา พลซา
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  เบอร์ติดต่อ 081-9543011
  E-mail : @nukul.ac.th
 • .

  นายณัฐดนัย สีหะวงษ์
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  อีเมลล์ : @gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 086-0275044
 • .

  นาง นิศารัตน์ แคล้วโยธา
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  เบอร์โทรศัพท์ 095-2242209
 • .

  นางสาวครองขวัญ เคยชัยภูมิ
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  อีเมลล์ : -nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 088-5633326
Visitors: 721,461