ศิลปศึกษา

 • หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา

  นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม
  ตำแหน่ง ครูขำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : chalermchai@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 085-2935678
 • .

  นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
  อีเมลล์ : waraluk@nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-9437561
 • .

  นางสาวกังสกาล รามศิริ
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 083-3373594
 • .

  นายศรายุทธ ภาโนมัย
  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  อีเมลล์ : @nukul.ac.th
  เบอร์โทรศัพท์ : 042-
 • .

  นายฤทธิพร สอดโสม
  ตำแหน่ง -
  อีเมลล์ : Rittiporn@gmail.com
  เบอร์โทรศัพท์ : 088-5620633
  089-0747098
Visitors: 587,959